• 1
  • 2
  • 3

Povabilo k oddaji ponudbe za čiščenje poslovnih prostorov za leto 2017

Center za socialno delo Zagorje ob Savi objavlja na tem mestu ponudbo za Čiščenje poslovnih prostorov Centra za socialno delo Zagorje ob Savi za leto 2017. 

Preberi več

Očetovski dopust v letu 2017

V letu 2017 je oče upravičen do 50 koledarskih dni očetovskega dopusta. 25 koledarskih dni očetovskega dopusta je plačanega, saj za njih država zagotavlja očetovsko nadomestilo. Za ostalih 25 koledarskih dni pa država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.

VEČ O TEM

Izplačila februar

denarne socialne pomoči 21.2
varstveni dodatek 28.2
državne in Zoisove štipendije 10.2.
otroški dodatek, dodatek za nego otroka, dodatek za veliko družino 14.2.
pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, rejnine  13.2.
prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva, delno plačilo za izgubljeni dohodek, starševska nadomestila 15.2.

Terminski plan izplačil transferjev v letu 2017

Enotna vstopna točka

Občani Zagorja lahko pomoč ali nasvet glede uveljavljanja in razumevanja svojih pravic iz javnih sredstev zdaj poiščete tudi na enotni vstopni točki.
Več o tem...