• 1
  • 2
  • 3

Vabilo »ZDRAVI ZAPOSLENI - DOBRI REZULTATI«

Vabilo

Dnevi slovenskih svetovalnih središč

Svetovalno središče Zasavje, ki deluje na Zasavski ljudski univerzi, se tudi letos pridružuje dogodku Dnevi slovenskih svetovalnih središč, ki ga skupaj organiziramo mreža svetovalnih središč in Andragoški center Slovenije. Kot partner tega dogodka v Zasavju sodeluje tudi Center za socialno delo Zagorje ob Savi.  Ker je vsaka informacija lahko zelo pomembna, včasih celo ključna za odločitve posameznika, ste vljudno vabljeni na brezplačne dogodke.

Letak

 

Izplačila oktober

denarne socialne pomoči 2.10. in 21.10.     
varstveni dodatek 30.9.
državne in Zoisove štipendije 9.10.
otroški dodatek, dodatek za nego otroka, dodatek za veliko družino 15.10.
pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, rejnine  14.10.
prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva, delno plačilo za izgubljeni dohodek, starševska nadomestila 13.10.

Terminski plan izplačil transferjev v letu 2015

Enotna vstopna točka

Občani Zagorja lahko pomoč ali nasvet glede uveljavljanja in razumevanja svojih pravic iz javnih sredstev zdaj poiščete tudi na enotni vstopni točki.
Več o tem...