Obvestilo v zvezi z novo ureditvijo koriščenja pravice do neplačanega očetovskega dopusta po 1.1.2016

Oče ima od 1.1.2016 dalje pravico do očetovskega dopusta v trajanju 70 koledarskih dni. V nadaljevanju vas seznanjamo s pojasnili Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede koriščenja pravice do očetovskega dopusta po 1.1.2016, ki jih je Center za socialno delo Zagorje ob Savi prejel dne 8.1.2016.

»20 dni očetovskega dopusta je plačanega, saj država zagotavlja očetovsko nadomestilo. Za ostalih 50 dni pa država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.

Prvih 15 dni dopusta mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. Od 1. 1. 2016 pa ima oče pravico do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga oče izrabi v strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka. Ostalih 50 dni, za katere so plačani prispevki le za socialno varnost, oče lahko izrabi do tretjega leta starosti otroka.

Nova ureditev ureja drugačen način koriščenja očetovskega dopusta. Skrajšal se je neplačani del v korist plačanih dni dopusta.

Nova ureditev velja za vse očete novorojenčkov, ki prvič uveljavljajo pravico do očetovskega dopusta (vloge vložene po 1.1.2016).

Do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta pa so upravičeni tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso uveljavljali ali niso v celoti izkoristili neplačanega očetovskega dopusta.Zakonski pogoj za koriščenje pravice do neplačanega očetovskega dopusta je namreč starost treh let otroka, kar pomeni, da lahko dodatnih pet dni plačanega dopusta uveljavljajo očetje otrok,ki so na dan oddaje vloge mlajši od treh let.To so očetje, ki imajo v odločbi priznano pravico do neplačanega očetovskega dopusta in niso izkoristili več kot 50 dni neplačanega očetovskega dopusta ali očetje, ki lahko pravico do neplačanega očetovskega dopusta še zahtevajo z vlogo,pri čemer je meja starost otroka manj kot 3 leta.Pojasnjujemo, da ta ureditev velja ne glede na to, kaj so očetje v prejšnji vlogi "označili" glede neplačanega očetovskega dopusta.

Za tiste očete, ki imajo otroka starejšega od treh let, pa nova ureditev ne velja, saj pravice do neplačanega dopusta, ki se je sedaj delno preoblikovala v plačani dopust, več nimajo oziroma je ne morejo uveljavljati.

Dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta po novi ureditvi lahko koristijo očetje, dokler otrok še ni končal prvega razreda osnovne šole.

Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo z vlogo. Center prizna pravico do očetovskega dopusta z odločbo. V vlogi še ni potrebno navesti datumov izrabe za dodatnih 5 plačanih dni, ki jih oče porabi v strnjenem nizu. Po izrabi oče sporoči datume na center za socialno delo zaradi izplačila nadomestila.

Primeri situacij, ko lahko oče koristi 5 dni plačanega dopusta po novi ureditvi:

Primer 1: novorojenček, oče prvič uveljavlja pravico do očetovskega dopusta (vloge vložene po 1.1.2016)
Primer 2: otrok je rojen leta 2013, oče je v letu 2013 uveljavljal zgolj 15 dni plačanega očetovskega dopusta in mu je bilo odločeno v odločbi samo o plačanih 15 dneh očetovskega dopusta. Po 1. 1. 2016 lahko oče do dopolnjenega tretjega leta starosti otroka uveljavlja še 5 dni plačanega in 50 dni neplačanega očetovskega dopusta.
Primer 3: otrok je rojen leta 2013, oče je v letu 2013 uveljavljal 15 dni plačanega očetovskega dopusta in 75 dni neplačanega očetovskega dopusta in mu je bilo o obojem odločeno v odločbi. Oče, ki je izkoristil več kot 50 dni neplačanega očetovskega dopusta, ne more uveljaviti dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta po 1. 1. 2016, v kolikor pa je izkoristil manj kot 50 dni, pa lahko do dopolnjenega tretjega leta starosti otroka zahteva koriščenje očetovskega dopusta v obliki 5 dni plačanega dopusta.«

Vlogo za uveljavljanje pravic očeta ob rojstvu otroka lahko najdete na spletni strani MDDSZ  http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/obrazci_za_uveljavitev_pravic_iz_zavarovanja_za_starsevsko_varstvo/ , lahko pa jo dobite tudi v času uradnih ur na našem centru za socialno delo.