Povabilo k oddaji ponudbe za čiščenje poslovnih prostorov za leto 2017

Center za socialno delo Zagorje ob Savi objavlja na tem mestu ponudbo za Čiščenje poslovnih prostorov Centra za socialno delo Zagorje ob Savi za leto 2017. 

 

PREDMET PONUDBE: PRILOGA

NAROČNIK: Center za socialno delo Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, 1410 Zagorje ob Savi
OBJEKT: Cesta zmage 7, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 9a, Zagorje ob Savi
PREDMET PONUDBE: Čiščenje poslovnih prostorov Centra za socialno delo Zagorje ob Savi za leto 2017

MERILO: Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja ponudbena cena.

OSTALI POGOJI

Ponudbena cena obsega tako ceno čiščenja kot ceno čistil, dezinfekcijskih sredstev, toaletnega papirja in toaletnih brisač, osvežilcev, ki jih bo dobavljal ponudnik.

V sanitarnih prostorih so nameščena standardna držala za okrogel toaletni papir in brisače.

Naročnik naroča čiščenje poslovnih prostorov v skupni izmeri 340 m2, od tega na lokaciji Cesta zmage 7 v skupni površini 225  m2 in v objektu Cesta zmage 9a v skupni površini okvirno 115 m2.

Poslovni prostori na lokaciji Cesta zmage 7 obsegajo okvirno:

  • vhodni prostor in hodnik,
  • 8 pisarn,
  • prostor za zaposlene, čajno kuhinjo in arhiv ter
  • sanitarije

material tal: PVC, v hodniku tudi tekstilna obloga.

Poslovni prostori na lokaciji Cesta zmage 9 a  pa obsegajo

  • vhodni prostor in hodnik,
  • sprejemnia pisarna in arhiv,
  • kopirnica,
  • 4 pisarne
  • sanitarije.

material tal: keramika

Povabilo objavljeno: www.csd-zagorje.si

Vabimo Vas, da oddate svojo ponudbo, v kateri boste opredelili tudi vaš sistem, ki zagotavlja kontrolo opravljene storitve, ki bo zagotavljala kvaliteto storitve, za kar se boste v primeru, da boste izbrani na tem povabilu, zavezali v 8. členu pogodbe.

Ponudbe zbiramo do: 15. 12. 2016

Upoštevali bomo vse prejete ponudbe, ki bodo poslane po pošti in bodo prispele do 15.12.2016 in ponudbe, ki bodo oddane osebno na sedežu ponudnika dne 15.12.2016 do 12.ure. Upoštevali bomo tudi ponudbe, oddane na pošto na dan 15.12.2016 pod pogojem, da bodo oddane priporočeno.