Program psihosocialne pomoči, svetovanja in reševanja socialnih stisk povezanih z uživanjem alkohola

Od februarja 2017 na Centru za socialno delo Zagorje ob Savi omogočamo uporabnikom obiskovanje programa psihosocialne pomoči, svetovanja in reševanja socialnih stisk povezanih z uživanjem alkohola ter drugimi oblikami zasvojenosti. Program izvaja Društvo Žarek upanja. Skupina se sestaja vsak četrtek ob 10.00 v sejni sobi Centra za socialno delo Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7 (prostori bivše Deloze).
 
Abstinenca ni pogoj za obiskovanje programa, je pa pogoj za obiskovanje skupine treznost. Program Društva Žarek upanja je verificiran pri Socialni zbornici Slovenije. Za uporabnike je obiskovanje programa brezplačno.
 
V skupino se lahko vključijo tudi uporabniki, bivši odvisniki od prepovedanih drog, ki so uspešno zaključili visokopražni program zdravljenja odvisnosti in abstinirajo. Ker drugega, primernejšega programa  v našem okolju trenutno ni, jim obiskovanje te skupine lahko pomaga pri vzdrževanju abstinence in zdravega življenjskega sloga.

LETAK