Posvet o reorganizaciji centrov za socialno delo

Vabimo Vas na

Posvet
o reorganizaciji centrov za socialno delo

ki bo,  18. aprila, od 16.00 do 18.00 ure,
v Delavskem domu Trbovlje, Trg svobode 11A, Trbovlje.

Reorganizacijo bosta predstavili:

•    dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in
•    Tanja Amon, generalna direktoricaDirektorata za socialne zadeve.

Dogodek bo povezoval mag. Darko Krajnc, predsednik Rejniškega društva Slovenije.


Posvet je odprt za javnost in je namenjen predstavitvi projekta reorganizacije centrov za socialno delo ter izmenjavi mnenj s predstavniki lokalne skupnosti, stroke, nevladnih organizacij, javnih zavodov in uporabnikov storitev CSD:Hrastnik, Trbovlje in Zagorje.

Vabljeni!

Vabilo