Enotna vstopna točka

Enotna vstopna točka

Občani Zagorja lahko pomoč ali nasvet glede uveljavljanja in razumevanja svojih pravic iz javnih sredstev zdaj poiščete tudi na enotni vstopni točki, ki se nahaja v pritličju stavbe s kegljiščem (vhod je označen in dostopen s parkirišča).
Informator na enotni vstopni točki je občanom na voljo od 1. 1. 2012. Njegovo delovno mesto je CSD predvidel po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev z namenom, da občani lažje in učinkoviteje uveljavljajo omenjene pravice na CSD-jih.
Naloga informatorja je informiranje in nudenje pomoči občanom pri uveljavljanju in lažjem razumevanju sistema pravic iz javnih sredstev, hkrati pa prepoznavanje globljih stisk in težav občanov skozi razgovor in napotitev na uveljavljanje drugih oblik pomoči in socialno varstvenih storitev. Informator predstavlja pomembno vez med občani in CSD pri predstavitvi celotne dejavnosti CSD.

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada v okviru programa Opolnomočenje ranljivih skupin preko informatorjev na centrih za socialno delo Slovenije (Odločba št. OP RČV/4/1/12-0-MDDSZ).

Nalozba-evropski-socialni-sklad