Visokopražni program za uporabnike drog z Inštitutom Vir

Od junija 2013 je v Zagorju vsem uporabnikom drog – tistim, ki že zlorabljajo drogo in tistim, ki z njo še eksperimentirajo – na voljo vključitev v proces pomoči, ki ga omogočajo Center za socialno delo Zagorje ob Savi, Inštitut Vir iz Celja in Občina Zagorje ob Savi.

Ta javni socialnovarstveni program rehabilitacije, verificiran s strani Socialne zbornice Slovenije, izvaja Inštitut Vir iz Celja. Program nudi uporabnikom možnost individualne obravnave v krajšem času. Strokovnjaki v programu delajo z uporabniki, ki že zlorabljajo drogo, vključujejo pa tudi tiste, ki z drogo še eksperimentirajo oziroma že kažejo rizično vedenje.

Inštitut Vir izvaja program tudi za starše, učitelje, svetovalne delavce, ki opažajo vzgojne težave in spremembo vedenja, katerih vzrok je lahko zloraba drog.

Storitev je uporabnikom na voljo najmanj dve sredi v mesecu od 9.00 do 17.00 ure v prostorih Centra za socialno delo Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7.

Po pomoč k strokovnjaku Inštituta Vir se lahko obrnete tudi v primeru, da potrebujete pomoč pri drugih odvisnostih.

Predhodne prijave na tel. 03 490 0024 ali 031 288 827 (Inštitut Vir) ali 03 56 60 240 (CSD Zagorje) so zaželene, niso pa nujne.

Zavod Vir v Zagorju izvaja  sicer naslednje storitve:  

  • triaža problematike,
  • telefonsko informiranje in svetovanje,
  • družinsko-partnersko svetovanje,
  • individualno svetovalno-terapevtsko delo,
  • izvajanje hitrih testov,
  • sodelovanje z lokalno skupnostjo.