Izvajanje pripravništva

Center za socialno delo v okviru javnega razpisa Socialne zbornice Slovenije Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva projekta izvaja pripravništvo na področju socialnega varstva.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 4. razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve 4.1.»Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti« in potrjene operacije OP13.2.4.1.05.0001.

logo-socialna-zbornica-slo-pripravnistvo