• Xslide1
  • Xslide2
  • Xslide3
  • 1
  • 2
  • 3

Subvencije za prehrano

DODATNO OBVESTILO V ZVEZI Z NOVO UREDITVIJO KORIŠČENJA PRAVICE DO DODATNIH 5 DNI PLAČANEGA OČETOVSKEGA DOPUSTA PO 1.1.2016

V nadaljevanju vas seznanjamo z dodatnimi pojasnili Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede uveljavljanja pravice do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta po 1.1.2016, ki jih je Center za socialno delo Zagorje ob Savi prejel dne 25.1.2016:

Izplačila avgust

denarne socialne pomoči 21.8.
varstveni dodatek 31.8.
državne in Zoisove štipendije 10.8.
otroški dodatek, dodatek za nego otroka, dodatek za veliko družino 13.8.
pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, rejnine  10.8.
prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva, delno plačilo za izgubljeni dohodek, starševska nadomestila 14.8.

Terminski plan izplačil transferjev v letu 2018

 
 

Enotna vstopna točka

Občani Zagorja lahko pomoč ali nasvet glede uveljavljanja in razumevanja svojih pravic iz javnih sredstev zdaj poiščete tudi na enotni vstopni točki.
Več o tem...