• Xslide1
  • Xslide2
  • Xslide3
  • 1
  • 2
  • 3

Posvet o reorganizaciji centrov za socialno delo

Vabimo Vas na

Posvet
o reorganizaciji centrov za socialno delo

ki bo,  18. aprila, od 16.00 do 18.00 ure,
v Delavskem domu Trbovlje, Trg svobode 11A, Trbovlje.

Reorganizacijo bosta predstavili:

•    dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in
•    Tanja Amon, generalna direktoricaDirektorata za socialne zadeve.

Dogodek bo povezoval mag. Darko Krajnc, predsednik Rejniškega društva Slovenije.


Posvet je odprt za javnost in je namenjen predstavitvi projekta reorganizacije centrov za socialno delo ter izmenjavi mnenj s predstavniki lokalne skupnosti, stroke, nevladnih organizacij, javnih zavodov in uporabnikov storitev CSD:Hrastnik, Trbovlje in Zagorje.

Vabljeni!

Vabilo

Program psihosocialne pomoči, svetovanja in reševanja socialnih stisk povezanih z uživanjem alkohola

Od februarja 2017 na Centru za socialno delo Zagorje ob Savi omogočamo uporabnikom obiskovanje programa psihosocialne pomoči, svetovanja in reševanja socialnih stisk povezanih z uživanjem alkohola ter drugimi oblikami zasvojenosti. Program izvaja Društvo Žarek upanja. Skupina se sestaja vsak četrtek ob 10.00 v sejni sobi Centra za socialno delo Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7 (prostori bivše Deloze).
 
Abstinenca ni pogoj za obiskovanje programa, je pa pogoj za obiskovanje skupine treznost. Program Društva Žarek upanja je verificiran pri Socialni zbornici Slovenije. Za uporabnike je obiskovanje programa brezplačno.
 
V skupino se lahko vključijo tudi uporabniki, bivši odvisniki od prepovedanih drog, ki so uspešno zaključili visokopražni program zdravljenja odvisnosti in abstinirajo. Ker drugega, primernejšega programa  v našem okolju trenutno ni, jim obiskovanje te skupine lahko pomaga pri vzdrževanju abstinence in zdravega življenjskega sloga.

LETAK

Izplačila oktober

denarne socialne pomoči 20.10.
varstveni dodatek 30.10.
državne in Zoisove štipendije 10.10.
otroški dodatek, dodatek za nego otroka, dodatek za veliko družino 10.10.
pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, rejnine  11.10.
prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva, delno plačilo za izgubljeni dohodek, starševska nadomestila 13.10.

Terminski plan izplačil transferjev v letu 2017

Enotna vstopna točka

Občani Zagorja lahko pomoč ali nasvet glede uveljavljanja in razumevanja svojih pravic iz javnih sredstev zdaj poiščete tudi na enotni vstopni točki.
Več o tem...