• Xslide1
  • Xslide2
  • Xslide3
  • 1
  • 2
  • 3

Povabilo Društva Sožitje Zagorje ob Savi

CSD Zagorje ob Savi se je dne 12.5.2017 odzval povabilu Društva Sožitje Zagorje ob Savi na predstavitev pravic, ki se uveljavljajo pri centru za socialno delo.  
V sklopu organiziranega vikend seminarja je strokovna delavka CSD Zagorje ob Savi, Adisa Mujčinović kot izvajalka seminarja v Anakaranu predstavila pravice na temo: OBRAVNAVA ODRASLIH S POSEBNIMI POTREBAMI ter  DRUŽINSKI POMOČNIK IN OPROSTITVE«.

O predavanju

Posvet o reorganizaciji centrov za socialno delo

Vabimo Vas na

Posvet
o reorganizaciji centrov za socialno delo

ki bo,  18. aprila, od 16.00 do 18.00 ure,
v Delavskem domu Trbovlje, Trg svobode 11A, Trbovlje.

Reorganizacijo bosta predstavili:

•    dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in
•    Tanja Amon, generalna direktoricaDirektorata za socialne zadeve.

Dogodek bo povezoval mag. Darko Krajnc, predsednik Rejniškega društva Slovenije.


Posvet je odprt za javnost in je namenjen predstavitvi projekta reorganizacije centrov za socialno delo ter izmenjavi mnenj s predstavniki lokalne skupnosti, stroke, nevladnih organizacij, javnih zavodov in uporabnikov storitev CSD:Hrastnik, Trbovlje in Zagorje.

Vabljeni!

Vabilo

Izplačila april

denarne socialne pomoči 20.4.
varstveni dodatek 30.4.
državne in Zoisove štipendije 10.4.
otroški dodatek, dodatek za nego otroka, dodatek za veliko družino 12.4.
pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, rejnine  11.4.
prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva, delno plačilo za izgubljeni dohodek, starševska nadomestila 13.4.

Terminski plan izplačil transferjev v letu 2018

Enotna vstopna točka

Občani Zagorja lahko pomoč ali nasvet glede uveljavljanja in razumevanja svojih pravic iz javnih sredstev zdaj poiščete tudi na enotni vstopni točki.
Več o tem...