• Xslide1
  • Xslide2
  • Xslide3
  • 1
  • 2
  • 3

Štipendije za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 26. 1. 2017 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis).

Oglej si RAZPIS.

Povabilo Društva Sožitje Zagorje ob Savi

CSD Zagorje ob Savi se je dne 12.5.2017 odzval povabilu Društva Sožitje Zagorje ob Savi na predstavitev pravic, ki se uveljavljajo pri centru za socialno delo.  
V sklopu organiziranega vikend seminarja je strokovna delavka CSD Zagorje ob Savi, Adisa Mujčinović kot izvajalka seminarja v Anakaranu predstavila pravice na temo: OBRAVNAVA ODRASLIH S POSEBNIMI POTREBAMI ter  DRUŽINSKI POMOČNIK IN OPROSTITVE«.

O predavanju

Izplačila avgust

denarne socialne pomoči 21.8.
varstveni dodatek 31.8.
državne in Zoisove štipendije 10.8.
otroški dodatek, dodatek za nego otroka, dodatek za veliko družino 13.8.
pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, rejnine  10.8.
prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva, delno plačilo za izgubljeni dohodek, starševska nadomestila 14.8.

Terminski plan izplačil transferjev v letu 2018

 
 

Enotna vstopna točka

Občani Zagorja lahko pomoč ali nasvet glede uveljavljanja in razumevanja svojih pravic iz javnih sredstev zdaj poiščete tudi na enotni vstopni točki.
Več o tem...