• Xslide1
  • Xslide2
  • Xslide3
  • 1
  • 2
  • 3

Program psihosocialne pomoči, svetovanja in reševanja socialnih stisk povezanih z uživanjem alkohola

Od februarja 2017 na Centru za socialno delo Zagorje ob Savi omogočamo uporabnikom obiskovanje programa psihosocialne pomoči, svetovanja in reševanja socialnih stisk povezanih z uživanjem alkohola ter drugimi oblikami zasvojenosti. Program izvaja Društvo Žarek upanja. Skupina se sestaja vsak četrtek ob 10.00 v sejni sobi Centra za socialno delo Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7 (prostori bivše Deloze).
 
Abstinenca ni pogoj za obiskovanje programa, je pa pogoj za obiskovanje skupine treznost. Program Društva Žarek upanja je verificiran pri Socialni zbornici Slovenije. Za uporabnike je obiskovanje programa brezplačno.
 
V skupino se lahko vključijo tudi uporabniki, bivši odvisniki od prepovedanih drog, ki so uspešno zaključili visokopražni program zdravljenja odvisnosti in abstinirajo. Ker drugega, primernejšega programa  v našem okolju trenutno ni, jim obiskovanje te skupine lahko pomaga pri vzdrževanju abstinence in zdravega življenjskega sloga.

LETAK

Povabilo k oddaji ponudbe za čiščenje poslovnih prostorov za leto 2017

Center za socialno delo Zagorje ob Savi objavlja na tem mestu ponudbo za Čiščenje poslovnih prostorov Centra za socialno delo Zagorje ob Savi za leto 2017. 

Preberi več

Izplačila april

denarne socialne pomoči 20.4.
varstveni dodatek 30.4.
državne in Zoisove štipendije 10.4.
otroški dodatek, dodatek za nego otroka, dodatek za veliko družino 12.4.
pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, rejnine  11.4.
prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva, delno plačilo za izgubljeni dohodek, starševska nadomestila 13.4.

Terminski plan izplačil transferjev v letu 2018

Enotna vstopna točka

Občani Zagorja lahko pomoč ali nasvet glede uveljavljanja in razumevanja svojih pravic iz javnih sredstev zdaj poiščete tudi na enotni vstopni točki.
Več o tem...