• Xslide1
  • Xslide2
  • Xslide3
  • 1
  • 2
  • 3

Subvencije za prehrano

DODATNO OBVESTILO V ZVEZI Z NOVO UREDITVIJO KORIŠČENJA PRAVICE DO DODATNIH 5 DNI PLAČANEGA OČETOVSKEGA DOPUSTA PO 1.1.2016

V nadaljevanju vas seznanjamo z dodatnimi pojasnili Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede uveljavljanja pravice do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta po 1.1.2016, ki jih je Center za socialno delo Zagorje ob Savi prejel dne 25.1.2016:

Izplačila oktober

denarne socialne pomoči 20.10.
varstveni dodatek 30.10.
državne in Zoisove štipendije 10.10.
otroški dodatek, dodatek za nego otroka, dodatek za veliko družino 10.10.
pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, rejnine  11.10.
prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva, delno plačilo za izgubljeni dohodek, starševska nadomestila 13.10.

Terminski plan izplačil transferjev v letu 2017

Enotna vstopna točka

Občani Zagorja lahko pomoč ali nasvet glede uveljavljanja in razumevanja svojih pravic iz javnih sredstev zdaj poiščete tudi na enotni vstopni točki.
Več o tem...