O Centru

Ustanovitelj: Vlada Republike Slovenije.

Krajevna pristojnost: UE Zagorje ob Savi
Občine: Zagorje ob Savi

Sedež: Cesta zmage 7, Zagorje ob Savi

Seznam zaposlenih oseb

>

Ime in priimek Področje dela Tel. številka Št. sobe
mag. TADEJA NIMAC, dipl. soc. delavka direktorica T: 03 56 60 240 7a
NEVENKA BEJA tajništvo T: 03 56 60 240 7
MIRELA BULJUBAŠIĆ, dipl. upr. org tajništvo, starševsko varstvo T: 03 56 60 240 7
MARTINA DOLINAR računovodstvo T: 03 56 60 249 7
KRISTINA KOS, dipl. soc. delavka, spec. koordinatorka obravnave v skupnosti T: 03 56 60 244
M: 051 435 724
6
ADISA MUJČINOVIĆ, dipl. soc. delavka – samostojna svetovalka varstvo odraslih: skrbništvo; zakonska zveza in družinska razmerja T: 03 56 60 242
M: 051 435 791
3
NATAŠA MARIJAN, soc. delavka - svetovalka Prva socialna pomoč, zakonska zveza in družinska razmerja, preživnine T: 03 56 60 255 5
NIKOLAJ BERGANT, univ. dipl. soc. delavec varstvo otrok in mladostnikov; varstvo družine; prva socialna pomoč; rejništvo; obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanj; nasilje v družini T: 03 56 60 243
M: 051 441 672
2
MAJA DŽAFIĆ, univ. dipl. soc. delavka – samostojna svetovalka odločanje po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev  in Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih T: 05 969 40 73
T: 05 969 40 70

M: 051 470 552

EVT
NATALIJA ČEKADA KOVAČ, univ.dipl.soc.delavka odločanje po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih T: 05 969 40 71 EVT
LIJANA DRNOVŠEK, soc. delavka - svetovalka odločanje po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih T: 05 969 40 74
M: 051 441 671
EVT
PETRA GLAVAČ mag. upr. ved odločanje po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev  T: 05 969 40 75 EVT

Člani Sveta zavoda:

  1. Nikolaj Bergant, predsednik, predstavnik zaposlenih,
  2. Nina Kos, namestnica predsednika, predstavnica ustanovitelja,
  3. Nataša Marijan, predstavnica zaposlenih,
  4. Aleksandra Ocvirk, predstavnica ustanovitelja,
  5. Ana Marenk, predstavnica ustanovitelja,
  6. Jasmina Čavužić, predstavnica ustanovitelja,
  7. Anica Ule Maček, predstavnica lokalne skupnosti.
baner_des4

Uradne ure

Ponedeljek:
8.00 -12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda:
8.00 do 12.00 in 13.00 do 17.00
Petek:
8.00 do 12.00