Pomoč na domu

Center za socialno delo Zagorje ob Savi od 1.1.2015 javne službe socialno varstvene storitve Pomoč na domu ne izvaja več. Izvajanje te javne službe je s 1.1.2015 pričel v občini Zagorje ob Savi izvajati Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski Izlake.