Merjenje zadovoljstva uporabnikov

pdf ikona  MERJENJE ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV CSD ZAGORJE OB SAVI V LETU 2013
(povzetek iz problemske naloge študijske prakse 3. letnika)
avtorica: Adisa Čavalić    
Mentor na fakulteti: dr. Srečko Devjak
Mentorica v organizaciji CSD Zagorje: Inge Prašnikar

 

pdf ikona MERJENJE ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV SOCIALNO-VARSTVENE STORITVE POMOČ NA DOMU NA CSD ZAGORJE OB SAVI V LETU 2013
Izvleček iz Problemske naloge: Raziskava zadovoljstva uporabnikov socialno-varstvene storitve pomoč na domu, avtor Saša Fon in diplomske naloge: Merjenje kakovosti izvajanja socialno-varstvene storitve pomoč na domu, avtor Saša Fon (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo)
avtorica: Saša Fon